Privacy Statement Marketing Maturity

1. Inleiding

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, communicatie, transacties en overeenkomsten met:

 

Marketing Maturity

Westerzicht 512

4385 BS, Vlissingen

Marketing Maturity staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer: 73058769

 

Versie1.0 - November 2018

In deze privacy verklaring kunt u alles lezen over de manier waarop Marketing Maturity uw persoonsgegevens verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

2. Verzameling van gegevens

Marketing Maturity verzamelt (persoons)gegevens, maar alleen als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. In elk formulier vragen wij uw ondubbelzinnig uw toestemming. Ook vragen we bij uw eerste websitebezoek, of als u uw browser-gegevens wist, cookies te accepteren of weigeren. Op de pagina van de cookieverklaring kunt u ten alle tijden uw voorkeuren wijzigen, die u initieel heeft ingevoerd. U kunt toestemming voor cookies altijd intrekken, met als mogelijk gevolg dat u een verminderde ervaring ondervindt op de website. Zo kunnen bijvoorbeeld video's van externe videoplatformen niet altijd worden afgespeeld, als u deze toestemming niet aan heeft staan.

De voorkeuren die u via de cookie-acceptatie instelt, gelden alleen voor de cookies die Marketing Maturity en derden vía de site van Marketing Maturity hebben geplaatst. Marketing Maturity heeft geen invloed op andere cookies. Via uw browser-instellingen kunt u cookies wissen en regels instellen voor het (automatisch) toestaan van cookies. Hier vindt u documentatie voor de volgende browsers:

Via YourOnlineChoices kunt u al uw voorkeuren die u in uw browser en cookies heeft ingesteld, lezen, en deze per advertentieplatform tracking uitschakelen en/of blokkeren.

Als u het idee heeft dat Marketing Maturity uw gegevens op een onrechtmatige manier verwerkt, raadpleeg dan artikel 8 van deze Privacy Policy, waarin u kun lezen welke stappen u kunt ondernemen om inzicht in uw gegevensverwerkingen te verkrijgen, en deze indien dit gewenst is, kunt laten verwijderen.

 

3. Type gegevens

Marketing Maturity verwerkt zowel persoonsgegevens als geanonimiseerde gegevens

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens:
 • Bedrijfsgrootte;
 • Uw interesses voor onze diensten;

Met actieve toestemming via de cookiemelding verwerken wij uw:

 • IP-adres
 • Locatie tot op plaatsniveau;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID van o.a. social media profiel en Google profiel: geanonimiseerde link om advertenties te kunnen tonen;
 • Klik- en surfgedrag op onze website;

 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

4. Doel gegevens

Marketing Maturity gebruikt uw (persoons)gegevens zoals benoemd in artikel 3 voor:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website (zoals video-speler);
 • Het uitvoeren van informerende en transactionele communicatie.
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (via e-mail en op sites van derden, waarvoor u marketingcookies toestemming heeft verleend)
 • Zo nodig het achterhalen en blokkeren van accounts en communicatie die onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de relaties van Marketing Maturity

 

5. Vertrouwelijkheid en bescherming

Marketing Maturity gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die (via de website) worden verzameld, worden niet verstrekt aan derde partijen. Indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst om gegevens aan derde partijen verstrekken, zullen wij u hiervoor vooraf op ondubbelzinnige wijze expliciete toestemming vragen, tenzij dat of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor marketingcookies, geeft u toestemming aan de advertentienetwerken van derden om gegevens over u te verzamelen. Marketing Maturity kan deze inzetten om u advertenties te tonen op andere sites en platformen dan de eigen website (zogenaamde 'retargeting'). Marketing Maturity heeft geen invloed op hoe derden cookies inzetten om uw gedrag op internet te volgen. Bekijk onze cookieverklaring om te zien welke platformen cookies installeren en raadpleeg bij deze platformen uw privacy-instellingen.

Marketing Maturity maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Binnen Marketing Maturity wordt gebruikt gemaakt van:

*HubSpot-platform wordt gehost in externe datacenter-providers in de VS, en de gegevens die zijn opgeslagen door HubSpot worden  opgeslagen in de VS onder de normen van het EU-VS Privacy Shield. Momenteel wordt de primaire HubSpot infrastructuur gehost bij Amazon Web Services in de regio US-Oost-1. (compliant ISO 27001, SOC 2 Type II etc.). - zie: https://aws.amazon.com/compliance/programs/

 

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. In de cookieverklaring vindt u de bewaartermijn die wij en derde partijen standaard aan cookies instellen.

Marketing Maturity bewaart de gegevens van klanten voor zolang als de overeenkomst geldig is, aangevuld met een periode van 5 jaar omwille van financiële bewijsplicht op grond van belastingwetgeving, dit geldt ook voor passieve klanten met orders tot 5 jaar terug. Gegevens van potentieel geïnteresseerde klanten worden tot 2 jaar bewaard voor interne doeleinden zoals product- en dienstenontwikkeling.

In de cookieverklaring is te zien hoe lang uw cookies worden bewaard.

 

7. Rechten en plichten

U mag Marketing Maturity ten alle tijden vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Marketing Maturity verzoeken uw gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, een e-mail te sturen via info@marketingmaturity.nl of door telefonisch contact op te nemen via 0118-56 77 38 (beperkt bereikbaar).

Anderzijds is het uw plicht correcte persoonsgegevens te verstrekken. Aan communicatie kunnen geen rechten worden ontleend indien foutieve informatie is verstrekt.

 

8. Bezwaar maken

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, mits u ons twee weken de tijd heeft gegeven om uw aanvraag via de in artikel 7 benoemde contactmogelijkheden in behandeling te nemen enu inzicht te verschaffen en/of verwijderen uit onze systemen.

Als u na uw bezwaarmaking binnen twee weken geen bericht heeft gehad vanuit Marketing Maturity ter inzage of bevestiging van verwijderen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.