De moderne marketingstrategie

10 uitgangspunten voor een perfecte hedendaagse (online) marketingstrategie

Een uitmuntende strategie:

 1. Begint met je 'waarom'
 2. Richt zich in de eerste plaats op de klant.
 3. Kijkt zeer serieus naar de plaats die een organisatie in de markt inneemt, en er wordt sterk gekeken naar concurrerend en onderscheidend vermogen.
 4. Is gespiegeld aan de bedrijfsstrategie. 
  (elk marketingdoel heeft een duidelijke bijdrage aan de bedrijfsdoelen)
 5. Kent alleen maar meetbare doelen en biedt alleen maar zoveel ruimte aan projecten en doelen dat als mogelijk is in de beschikbare tijd.
 6. Kent een cyclus met retrospectief
  , dit kan Plan-Do-Act-Check zijn of wat past bij je, zolang je maar reflecteert
 7. Is gericht op alle 'fases' waarin een klant zich kan bevinden. Bouwt écht aan een merk en is niet alleen aanwezig op het 'aankoopmoment'. 
 8. Is gebaseerd op data-gedreven inzichten en optimalisaties
 9. Beschrijft welke trends er zijn in het vakgebied waar serieus rekening moet worden gehouden. - Digital majurity + roadmap (Alvast dingen implementeren die je kan, later dingen toepassen) kan 3 jaar duren. HR, Data - Meetbaar, kanaalmix en conflicten, content, technologie, social business & advocacy
  - Distributie en kanaalconflicten
  - Avg, cookie denial, ad en track blockers, incognito, marktplaatsen en prijsvergelijkers, diverse vergelijkingspunten
  - In- en outsourcen
  - Progressie grip vs continue veranderingen
  - Acquisitie vs zelf opbouwen (klanten aantrekken) en kanaalgebruikzoals welke zaken men wil In- en outsourcen, hoe men grip houdt op natuurlijke progressie door te investeren in wat werkt en nieuwe ontwikkelingen, welke kanalen men wil inzetten voor (new) business acquisitie en waar men zelf wil opbouwen.
 10. Deelt beschikbare budget en tijd in op basis van een business value lijst

 

2. De bedrijfs- en marketingstrategie richten zich in de eerste plaats op de klant.

Organisaties ontlenen hun bestaansrecht van klanten. Hoe goed een product of dienst ook is, als er geen behoefte aan is, en er geen (potentiele) klantengroep is, zal het niet slagen.

In het voorzien van die behoefte is het ene bedrijf succesvoller dan het andere, ondanks dat ze beschikken over dezelfde middelen. Waarom, en hoe veroveren zij het hart van de klant?

Simon Sinek legt uit hoe hij een patroon heeft ontdekt in de marketingcommunicatie van succesvolle boodschappen van organisaties en personen in een inspirerende video van TedX:

 

Conclusie:  klanten kopen niet wát je doet, maar waarom je het doet.

 

Golden Circle Why How What Marketing Maturity

Na het zien van bovenstaande video, wordt duidelijk hoe bijvoorbeeld de 'Golden Circle'  van Marketing Maturity eruit ziet:

 

Het hebben van een sterke en onderscheidende visie is dus van groot belang voor het (commercieel) succes van een organisatie. Welke ontwikkelingen en trends zie je, waar sta je voor? Het bepaalt de plaats die de organisatie wil innemen in de markt. Streng zijn: onderscheid ik me wel goed genoeg, durf ik nee te zeggen tegen bepaalde type klanten, zoek ik een fit met mijn klanten?

Als een organisatie eenmaal weet waar ze heen gaat, is het belangrijk om te weten waar ze staat, door altijd te beseffen wie en hoe groot de doelgroep en concurrenten zijn, het marktaandeel en het aanbod.

 

Ambities

Allereerst stel je een ambitie op richting je klanten. Die ambitie is een combinatie van een idealistische visie en een belofte die je doet aan klanten, niet kwalitatief of kwantitatief, maar wel meetbaar. 

Belangrijk is dat je beseft waarom je doet wat je doet. Waarom jij en je medewerkers iedere dag uit bed komen, waar jullie energie van krijgen. 

Richting je markt kwalificeer je wél kwantificeerbare doelen. Omdat als je je houdt aan die visie, en dit uitstraalt in al je uitingen je alleen klanten zult helpen die jouw visie delen. Vanuit je marktanalyse ken je reeds je afzetmarkt. Welke plek wil je daar innemen? Hoeveel klanten wil je. Hoe groot wil je zijn en worden? Binnen welke tijd, en met welke resources? Cliché: maak het SMART. Dit helpt je bijvoorbeeld ook te bepalen welk gedeelte van je nettowinstmarge je wil investeren in het genereren van new business. 

Een doel als: 'klantretentie verhogen' is niet voldoende, 'In het komende kalenderjaar klantretentie verhogen van 1 order per maand naar 2 orders per maand met stapjes van 0,25 per kwartaal.' is SMART. 

 

Strategie

Als je weet waar je heen gaat, is het belangrijk om te weten waar je staat. Wil je naar Groningen, dan is het handig om te weten of je in Leeuwarden of in Maastricht staat, je hebt een kaart en kompas nodig inzicht in de tijd en moeite nodig is daar te komen waar je wilt zodat je ook makkelijker tijd en budget en toe wijzen