Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.” - Michael Jordan

Het Marketing Maturity Model

Ontdek welke kansen uw marketingteam onbenut laat

Heb je de Marketing Maturity mindset, en ben je overtuigd van de methode?Dan ben je klaar om te ontdekken welke kansen je in jouw marketing onbenut laat.

Wat is het Marketing Maturity Model?

Het Marketing Maturity Model omvat criteria om marketingafdelingen te toetsen op het gebied van een bepaalde 'volwassenheid'  op het gebied van marketing. Deze volwassenheid staat los van de deskundigheid, maar laat zien waar nog onbenut potentieel ligt.

 

Hoe werkt het Marketing Maturity Model?

In het Marketing Maturity Model  wordt uitgegaan van een balans tussen drie Mindset, skillset en toolset worden vertaald naar de 6 belangrijkste factoren die marketing succesvol maken: strategie, mensen, content, kanalen, data en tools.
Het Marketing Maturity Model biedt:

  • Inzicht: eenvoudig te zien waar men staat met betrekking tot marketing-ontwikkelingen die de grootste impact op de organisatie hebben
  • Een objectieve evaluatie om op die online ontwikkelingen te sturen en de noodzaak van online investeringen te onderbouwen.
  • Een praktisch en vooruitstrevende roadmap als instrument om het marketingteam en -inzet naar een steeds hoger niveau van Marketing Maturity te brengen.
  • Een onafhankelijk en kritische advies- implementatie- en/of sparringpartner.

Marketing Maturity stopt echter niet met het invullen van het model,

 

Waarom werken volgens het Marketing Maturity Model?

D

 

Aan de slag met het Marketing Maturity Model

Vul het Marketing Maturity Model in en toets in hoeverre jouw marketingproces en -team volwassen zijn in de zes componenten die Marketing tot een succes maken:

Het model stelt voor elk van deze zes componenten tien kwaliteitseisen, en biedt marketingteams de mogelijkheid te toetsen hoeverre zij voldoen aan deze hedendaagse eisen. 

Marketing Maturity stopt echter niet met het invullen van 

 

 

 

*Het Marketing Maturity mag gebruikt worden onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Marketing Maturity heeft veel tijd heeft gestoken in het kunnen toetsen van een kwalitatief hoge hedendaagse marketingstandaard en de strategische route naar Marketing Maturity, daarom vragen we enkele gegevens alvorens het model als download wordt aangeboden. We vragen daarbij toestemming om die gegevens te gebruiken voor eenmalig interview over uw ervaring met het model. Tevens kijken we of de organisatie Marketing Maturity een rol kan spelen als onafhankelijke en kritische advies-, implementatie- en/of sparringpartner om uw volgende level van marketing maturity te behalen. 

De handelsnaam Marketing Maturity staat los van het marketing maturity model. Het Marketing Maturity Model an sich is geen gepatenteerd of gelicenseerd  model, er zijn diverse (marketing) maturity modellen in omloop, al hanteert ieder maturity-model eigen criteria. Ons model onderscheidt zich, naast unieke toetstingscriteria, door de aanzet naar het model toe, en de inrichting van de toetsing van marketing maturity. Ons Marketing Maturity Model heeft een sterke focus op mindset en strategie, waar veel maturity-modellen zijn ingestoken op alleen skillset en/of toolset en daarin vaak alleen maar de middelen, kanalen of executie behandelen.