believe we possess the resources and talents, but never made the decisions, goals or managed urgency of resources and time to fulfill the mission - John F. Kennedy

Benut je marketing potentie!

Lanceer je marketing naar een hoger niveau

De grootste interne uitdaging van marketingteams is om de afdeling naar een hoger niveau te tillen. Vaak ontbreekt het aan tijd en aandacht om het interne vakmanschap te ontwikkelen, laat staan de resources te bepalen en verkrijgen die daarvoor nodig zijn.

Missie Marketing Maturity gaat uit van een drietrapsraket om marketingteams naar een hoger niveau te lanceren. 

Missie Marketing Maturity

Iedereen kan mee op missie Marketing Maturity, volledig gratis, de methodiek en het model mogen vrij gebruikt worden*.

 

Mindset

Het idee achter Marketing Maturity is dat het potentieel van (online) marketing zelden optimaal wordt benut of uitgebouwd. De input (de inrichting en inzet van het marketingteam en -proces) is vaak een knelpunt voor de kwaliteit van de output (marketingactiviteiten en -uitingen), daarom kijkt men snel naar 'buiten'. 

De mindset is dat marketingafdelingen daarom moeten werken aan proces om kritischer, zelfstandiger en verantwoordelijker te worden, en zo naar een hoger niveau getild worden. De beste manier om dit te doen is om mindset, skillset en toolset intern te ontwikkelen en duurzaam te borgen. 

 

Model

Mindset, skillset en toolset worden vertaald naar de 6 belangrijkste factoren die marketing succesvol maken: strategie, mensen, content, kanalen, data en tools. Het model toetst de volwassenheid van het marketingteam of organisatie op deze aspecten en laat onbenutte kansen zien.

Het Marketing Maturity Model biedt:

  • Inzicht: het is eenvoudig te zien waar een organisatie staat in relatie tot marketing-ontwikkelingen die de grootste impact op de organisatie hebben
  • Een objectieve evaluatie om op die online ontwikkelingen te sturen en de noodzaak van online investeringen te onderbouwen.
  • Een praktisch en vooruitstrevende roadmap als instrument om het marketingteam en -inzet naar een steeds hoger niveau van Marketing Maturity te brengen.

Indien u dit wenst vindt u in Marketing Maturity een onafhankelijk en kritische advies-, implementatie- en/of sparringpartner.

 

 

Methode

Weten waar je naar toe wil werken, maar hoe kom je daar, stapsgewijs, zonder te veel overrompelt te worden?
Elke investering of verandering kost energie, tijd en/of geld. 

Daarom heeft Marketing Maturity het M.A.S.T.E.R.-plan ontwikkeld, en het bestaat uit alle ingrediënten die veranderingen en investeringen succesvol maken. Laat niets aan het toeval over en ga methodisch te werk om je interne groei succesvol te maken.

 

 

 

*Het Marketing Maturity mag gebruikt worden onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.