"Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime." - Chinees gezegde

Investeer in uw marketingafdeling

Creëer een zelfstandig kritisch marketingteam met growth mindset

 

Vrij vertaald betekent marketing maturity 'marketing volwassenheid', maar wanneer is een marketingafdeling volwassen of volgroeid? Eigenlijk zijn de criteria voor volwassenheid niet anders dan in het persoonlijke leven.

 

Verstandige keuzes maken

Net zoals in het persoonlijke leven moet er in het bedrijfsleven geanticipeerd worden op veranderingen. (Online) Marketing is een dynamisch vakgebied dat zich blijft vernieuwen. Door te leren en te investeren in kennis en kwaliteit en dit duurzaam te verankeren, worden de keuzes die het marketingteam maakt steeds minder gebaseerd op intuïtie, maar op ervaring. 

 

Zelfredzaam zijn

Een zelfredzaam marketingteam leunt dus niet op de kennis van anderen om die beslissingen voor hen te maken. In plaats daarvan wordt geïnvesteerd in een (opvoedings)proces waarin een eigen kritische denk- en handelswijze vormt: (mindset, skillset, toolset). 

In een bureau zoekt men een kritische advies-, implementatie- en sparringpartner, geen plaatsvervangende marketingafdeling of volledig beheerser van het marketingproces.

Investeren in Marketing Maturity zorgt ervoor dat een marketingafdeling het advies van een bureau altijd kritisch kan toetsen, en briefings van hoge kwaliteit kan geven. Daarnaast zorgt het investeren in medewerkers, hun faciliteiten en hogere doel, ervoor dat ze zich langer binden aan een organisatie. Door alle kennis goed te borgen, blijft kennis en kwaliteit ook bij natuurlijk verloop in uw organisatie verankerd.

 

Kritisch reflecteren

Een volwassen marketingteam neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid Dat betekent ook zelfkennis: het vermogen te beseffen waar en hoe de organisatie in de markt staat, en zich bewust van het effect en impact van de handelingen op hun omgeving en de (markt)omgeving op hen.

Een marketingteam dat werkt aan Marketing Maturity reflecteert continue kritisch haar vaardigheden en ontwikkelpunten, en beschikt over een growth mindset met een 'constructief ontevreden' houding om daar aan te werken en ambities waar te maken.

Growth mindset marketeers Marketing Maturity

Verantwoordelijk voor eigen succes

Een team dat zich minder afhankelijk wil opstellen van derden, moet haar eigen succes willen maken. Dit vereist meer creativiteit, voor de inzet van middelen, tijd en budget. Maar een marketingafdeling die een hogere vorm van Marketing Maturity wil behalen, heeft ook toewijding en een sterke wil om daaraan te bouwen, en naar een doel toe te werken. 

 

Past de Marketing Maturity mindset bij uw organisatie?

De Marketing Maturity methode past het best bij organisaties en marketingafdelingen die:

  • Een volgende stap willen maken in hun (online) marketing ambities;
  • Daarin het ontwikkelen van de afdeling zien als methode;
  • Beseffen dat de kwaliteit van de output afhankelijk is van de input;
  • Bereid zijn te investeren om minder afhankelijk te zijn van derden;
  • Kennis en kwaliteit duurzaam willen ontwikkelen en borgen;
  • De kritische houding willen vergroten ten opzichte van performance, van  de inrichting van het eigen marketing-proces en in een marketingbureau een kritische advies- implementatie- en sparringpartner willen in plaats van een opdrachtnemer;
  • Een growth mindset hebben om al het bovenstaande te realiseren

 

Past deze mindset bij jouw organisatie en marketingteam? Start dan met het Marketing Maturity Model: