Marketing professionaliseren

Marketing hoort de drijvende kracht voor bedrijfsresultaten te zijn. Maar het potentieel van (online) marketing wordt zelden optimaal benut of uitgebouwd.
In het optimaliseren van de marketing-activiteiten en -uitingen, ofwel de output, wordt vaak voorbij gegaan aan de kwaliteit van de marketing-vaardigheden en -inrichting van de organisatie: de input.

Er zijn tal van tools en tactieken om je output te verbeteren, maar er is er ook een die een hele afdeling kan optimaliseren:

 

De Marketing Maturity methode

Marketing Maturity helpt de marketingafdeling - en inrichting te professionaliseren door de zes belangrijkste factoren, die marketing tot een succes maken, intern te ontwikkelen en verankeren:

 

 • Strategie
 • Mensen
 • Content
 • Kanalen
 • Data
 • Tools

 

Elk deelgebied bevindt zicht volgens het Marketing Maturity Model op een bepaald niveau, van ongestructureerd (1) tot optimaal (5). 

Marketing Maturity helpt organisaties stapsgewijs tot een steeds hoger niveau te komen, tot een optimale inrichting is bereikt. 

Door het toepassen van Marketing Maturity wordt:

 • Geïnvesteerd in eigen kennis en kunde, en kwaliteit naar een hoger niveau getild;
 • Door hogere kwaliteit input, een hogere kwaliteit output (performance) gecreëerd ;
 • Een zelfredzaam, kritisch marketingteam gecreëerd met een growth mindset;
 • Een marketingafdeling gevormd die verstandige keuzes maakt en verantwoordelijk is voor eigen succes;
 • Zodat je kritisch kijkt naar de keuze voor een goed marketing adviesbureau als advies- implementatie- en sparringpartner willen in plaats van een opdrachtnemer;
 • Kennis en kwaliteit intern duurzaam geborgd;
 • Kortom: marketing potentie optimaal benut

Voordat uw organisatie of marketingteam besluit te werken aan Marketing Maturity is het van belang overtuigd te zijn van de juiste mindset. Dit geeft uw missie voor interne groei een grotere kans van slagen.